نظارت بر طرح احداث كارخانه توليد فولادهای آلياژي

نام کارفرما: گروه متالورژي سازمان صنايع دفاع

نوع پروژه: نظارت

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست