خدمات نظارت بر مجتمع ICT کرمان

نام کارفرما: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نوع پروژه: انجام خدمات نظارت ( قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) بر عملیات اجرایی تکمیلی مجتمع ICT استان کرمان

محل پروژه: کرمان

مساحت پروژه: 7182

توضیحات تکمیلی

پروژه احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT ) استان کرمان واقع در کرمان، در 3 طبقه (که یک طبقه آن زیر زمین است) به مساحت زیر بنای 7182  متر مربع  میباشد.

فهرست