واحد ذوب و شمش ريزي وآهنگري باز و بسته كارخانه ريخته گري و آهنگري قطعات سنگين

نام کارفرما: طرح ايجاد كارخانه ريخته گري و آهنگري قطعات سنگين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست